Võta ühendust+

Ettevõttest

Warren Teed OÜ on 2017. aastal loodud ettevõte, mille põhitegevusala on teedeehituslike tööde teostamine. Töid teostame pea- ja alltöövõtu korras.

Warren Teed OÜ omab kvaliteedi- ja keskonnajuhtimissüsteemi sertifikaate ISO 9001 ja 14001.

Tööde teostamisel garanteerime kliendile soovitud lahenduse, järele andmata kvaliteedis ja tähtaegades. Hindame pikaajalisi ja häid kliendisuhteid, mis aitavad tagada pikaajalise koostöö ja soovitud tulemuse mõlemale osapoolele. Oma töös soovime pakkuda igale kliendile parima hinna ja kvaliteediga teenust. Suhtume igasse objekti täieliku pühendumisega. Peame kinni tähtaegadest ja kokkulepetest. Tööde tegemisel täidame kõiki seadusest tulenevad kohustusi maksudele, keskkonnahoiule ning tööohutusele. Meie iga töötaja töötab keskkonda säästvalt. Analüüsime hoolikalt võimalikke ohtusid keskkonnale iga töö puhul. Kasutame ehitusressursse säästvalt, võimalusel neid taaskasutades. Teeme omalt poolt kõik vältimaks töötervishoiu ja tööohutusega seotud intsidente nii meie töötajatele kui ka kolmandatele isikutele.

Vastutame alati enda ja meie alltöövõtjate töö eest.

Meeskonna liikmed omavad pikaajalisi kogemusi teede-ehitus valdkonnas, töötajad on varasemalt osalenud suurimate Eestis teostatud infrastruktuuriobjektide ehitusel. Meie meeskond omab kutsealast pädevus ja neile on väljastatud 6 ning 7 taseme kutsetunnistused teede-ehituse erialal tegutsemiseks.

Warren Teed OÜ kuulub gruppi järgmiste ettevõtetega: Warren Asfalt OÜ, Warren Concrete OÜ, AS Kiirkandur , Warren Safety OÜ, Kiirwarren.KL OÜ ja Warren Balti OÜ.

150

Teostatud projekti

15

Aastat kogemust

Referentsid+ Teenused+