Kvaliteetne teede ja platside ehitus

Ettevõttest

Warren Teed OÜ on 2017. aastal loodud ettevõte, mille põhitegevusala on teedeehituslike tööde teostamine. Töid teostame pea- ja alltöövõtu korras põhiliselt Põhja-Eestis.

Tööde teostamisel garanteerime kliendile soovitud lahenduse, järele andmata kvaliteedis ja tähtaegades. Hindame pikaajalisi ja häid kliendisuhteid, mis aitavad tagada pikaajalise koostöö ja soovitud tulemuse mõlemale osapoolele… Loe edasi


Projekt „Warren Teed OÜ digitaliseerimise teekaart” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:
Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart, et suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust.

Projekti eesmärk ja tulemus:
Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust. Ettevõtte eesmärk on leida lahendusi, kuidas saaks tootmist rohkem automatiseerida ja digitaliseerida, et olla innovaatiline ettevõte oma valdkonnas, kasvatada tootmismahtu ning suurendada efektiivsust.
Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart koos seletuskirjaga, mis on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang ettevõtja digitaliseerimisele, kitsakohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale ning mõjule ettevõtja majandustulemustele. Lisaks sisaldab digitaliseerimise teekaart järgmise 3 aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks.

Toetuse summa (EUR): 8 330

 


Projekti „Warren Teed OÜ digipöörde toetus (20.1.01.23-0417)” rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU

Projekti eesmärk ja tulemus:
Ettevõtte digipöörde projekt, mis on järgmine etapp digitaliseerimise ja automatiseerimise raames, soovitab ettevõttel teostada neli investeeringut. Esmalt luua veebikeskkond, mis automatiseeriks oluliselt pakkumusprotsessi läbi viimist ning aitaks kasvatada müügitulu efektiivsuse suurendamise abil. Lisaks soovitatakse teostada kolm riistvaralist investeeringut – kopa 3D seade, kandevõime mõõteseade ja GPS-käsiseadmed. Kõik kolm investeeringut aitavad suurendada töö efektiivsust ning seeläbi ka müügitulu, suurendada tootmismahtu ning parendada kasumimarginaali läbi sisseosetavate teenuste mahu vähendamise.
Digipöörde projekti tulemusena on hinnatud, et ettevõtte lisandväärtus kaks majandusaastat peale projekti lõppu kasvab ca 12%..

Toetuse summa (EUR): Projekti kogumaksumus on 137 422 eurot, millest lõppsaaja omafinantseering on minimaalselt 76 560,20 eurot ja toetus on maksimaalselt 60 861,80 eurot.

 

Küsi pakkumist+ Referentsid+